Relay Output

Relay Output SKU: EO07IOP02XXRLY
Relay Output.